Chi tiết tin tức

07
10 - 2016
0

Bộ Tài chính dẫn đầu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Tác giả: Kế toán thuế Liên Việt

Bộ Tài chính dẫn đầu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Bộ Tài chính được đánh giá là cơ quan có sự quan tâm đặc biệt vào việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý - điều hành của Bộ. Đặc biệt, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong số các bộ, ngành.

Trong buổi kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Tài chính mới đây, Ban điều hành Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước đã đánh giá cao Bộ Tài chính trong việc triển khai thực hiện công tác này.

Theo đó, hàng năm, Bộ Tài chính đã chi khoảng 1.500 tỷ đồng cho lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả các hoạt động của Bộ trong quản lý thuế, hải quan, chứng khoán, kho bạc…

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Ban điều hành Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước nhận định, Bộ Tài chính là một trong những Bộ, ngành cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhất.

Theo đó, Bộ Tài chính đã triển khai 372 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số 935 dịch vụ công do Bộ cung cấp.

Trong đó, Hải quan cung cấp 73 dịch vụ công mức độ 4, từ năm 2014 đế nay tiếp nhận 17 triệu tờ khai; Thuế cung cấp 7 dịch vụ công mức độ 4 với lượng hồ sơ khá lớn. Hơn 500.000 doanh nghiệp nộp thuế qua mạng với gần 2 triệu chứng từ…

Thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả trên quy mô toàn quốc, bao gồm: cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, Hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc TABMIS, Hệ thống thuế tích hợp, Hệ thống hỗ trợ khai thuế HTKK/iHTKK, Ứng dụng nộp thuế điện tử, Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS…

Trong đó, hệ thống khai thuế điện tử của Bộ Tài chính đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành với 541.000 doanh nghiệp sử dụng, chiếm 99,64% tổng số doanh nghiệp. Dịch vụ nộp thuế điện tử cũng được Bộ triển khai trên toàn quốc với 95,31% doanh nghiệp sử dụng. Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS đã được triển khai tại 100% cơ quan hải quan với hơn 76.000 doanh nghiệp tham gia.

 

Tapchitaichinh