Chi tiết tin tức

11
10 - 2016
0

Đến hết năm 2016 sẽ thực hiện hoàn thuế điện tử ở cấp độ 4

Tác giả: Kế toán thuế Liên Việt

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Hải Dương về khó khăn của cả doanh nghiệp và các cơ quan Thuế trong việc kê khai và nộp thuế qua mạng Internet, do chưa được triển khai đồng bộ và cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng.

Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp xảy ra sự cố đã có thông báo kịp thời và hỗ trợ mở rộng thời gian tiếp nhận hồ sơ khai thuế và nộp thuế cho NNT. Ảnh minh họa: Đỗ Vinh

Tại văn bản này, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, hệ thống khai và nộp thuế điện tử đã được triển khai trên phạm vi cả nước và cơ bản đảm bảo hạ tầng cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế (NNT) thực hiện khai và nộp thuế điện tử.

Cụ thể, hệ thống khai thuế qua mạng (KTQM) của ngành Thuế được triển khai từ năm 2009 theo mô hình tập trung tại Tổng cục Thuế. NNT tại các chi cục thuế và cục thuế đã triển khai KTQM có thể vào cổng khai thuế qua mạng của cơ quan Thuế để thực hiện khai và ký điện tử lên các tờ khai gửi cho cơ quan Thuế theo yêu cầu.

Hiện tại, hệ thống KTQM đã hỗ trợ NNT khai hầu hết các tờ khai phát sinh, tờ khai bổ sung, tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo hóa đơn... Kết quả tính đến tháng 4/2016, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố; với trên 529 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử và số lượng doanh nghiệp đang thực hiện khai thuế qua mạng 529 nghìn doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,56% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Tổng số hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận đến nay đạt trên 31 triệu hồ sơ.

Trước đó vào năm 2014, ngành Thuế tiếp tục xây dựng hệ thống nộp thuế điện tử (NTĐT) được triển khai theo mô hình xử lý tập trung tại Tổng cục Thuế. NNT sử dụng cổng cung cấp dịch vụ của cơ quan Thuế, lập giấy nộp tiền, sau đó ký xác nhận thông tin số tiền cần nộp trên giấy nộp tiền gửi ngân hàng đã đăng ký để chuyển tiền từ tài khoản của NNT theo hình thức nộp điện tử.

Tính đến tháng 4/2016, hệ thống NTĐT đã được triển khai cho 63/63 tỉnh, thành phố, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế trên 506 nghìn doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 95,38 % so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ đầu năm 2016 đến tháng 4/2016, tổng số giao dịch nộp tiền vào NSNN đạt trên 986 nghìn lượt giao dịch và tổng số tiền đã nộp NSNN đạt trên 149 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, hệ thống khai và nộp thuế điện tử đã đáp ứng được yêu cầu của NNT nhất là trong thời gian cao điểm (tháng, quý, năm), trường hợp xảy ra sự cố đã kịp thời thông báo và hỗ trợ NNT, đồng thời gia hạn thêm thời gian khai và nộp thuế.

Hệ thống khai và nộp thuế điện tử đã mang lại nhiều lợi ích cho cả NNT, cơ quan Thuế, ngân hàng,... như giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhân lực thực hiện, góp phần cải thiện môi trường cạnh tranh trong nước và giảm thời gian khai và nộp thuế qua mạng theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Trường hợp xảy ra sự cố đã có thông báo kịp thời và hỗ trợ mở rộng thời gian tiếp nhận hồ sơ khai thuế và nộp thuế cho NNT.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về hạ tầng đường truyền dẫn đến việc NNT không thực hiện khai và nộp thuế điện tử được hoặc xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện khai và nộp thuế điện tử.

Trong đó, một số vấn đề vướng mắc mà NNT có thể gặp phải như sau: NNT không thực hiện khai và nộp thuế điện tử được hoặc xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện khai và nộp thuế điện tử. Nguyên nhân có thể xuất phát từ hạ tầng của doanh nghiệp (máy tính và đường truyền) chưa đáp ứng được hoặc lỗi do đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ mạng, mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác nhận 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đủ cơ sở hạ tầng về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan Thuế.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện khai và nộp thuế điện tử, có phát sinh một số vấn đề gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Cụ thể, khi doanh nghiệp khai thuế điện tử xảy ra lỗi trong quá trình NNT ký điện tử do việc thay đổi công nghệ hỗ trợ ký điện tử trên trình duyệt web hiện nay. Tổng cục Thuế đang thực hiện khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử: Xảy ra trường hợp sai thông tin do quá trình luân chuyển thông tin giữa cơ quan Thuế, ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước. Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước để giảm thiểu trường hợp sai sót này.

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị có liên quan không chấp nhận chứng từ điện tử dẫn đến doanh nghiệp đã nộp điện tử rồi vẫn phải đến ngân hàng in phục hồi từ chứng từ điện tử ra giấy, hoặc qua cơ quan Thuế để xác nhận số tiền đã nộp, gây khó khăn cho doanh nghiệp (đặc biệt đối với các khoản thu liên quan đến lệ phí trước bạ ô tô xe máy và các khoản thu liên quan đến đất).

Vấn đề này, hiện Tổng cục Thuế đang tích cực phối hợp với các bộ ngành triển khai việc kết nối hạ tầng và trao đổi thông tin về hồ sơ thuế điện tử để hạn chế việc yêu cầu NNT in phục hồi các chứng từ điện tử. (Ví dụ: trao đổi thông tin với Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công an ...)./.

 

Hoàng Lâm
Thoibaotaichinh