Chi tiết tin tức

24
09 - 2016
0

Hà Nội: Tập huấn chính sách mới cho các doanh nghiệp

Tác giả: anh Việt Anh

Ngày 21/9/2016, Cục thuế TP Hà Nội tổ chức lớp tập huấn miễn phí (số 1) chính sách thuế mới cho 350 đơn vị là các đại lý thuế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và một số hội, hiệp hội DN trên địa bàn.

 

Khoảng 350 đại diện DN, hiệp hội DN tham dự tập huấn. Ảnh: NC

Nội dung tập huấn là các chính sách thuế mới: Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế; một số chính sách mới về thuế GTGT, TNDN, TNCN; giới thiệu nét chính của Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán DNNVV;…

Đây là những hỗ trợ rất thiết thực của Cục thuế TP Hà Nội dành cho các đại lý thuế, DN và các hội, hiệp hội DN trên địa bàn, nhằm giúp các DN thực thi tốt chính sách pháp luật thuế, chế độ kế toán thuế; đồng thời, tạo điều kiện cho các đại lý thuế, các hội, hiệp hội nắm bắt kịp thời những chính sách mới để hỗ trợ cộng đồng DN, người nộp thuế trên địa bàn. 

Theo kế hoạch, tuần đầu tháng 10 (từ ngày 3/10 đến ngày 7/10), Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn miễn phí cho cộng đồng DN trên địa bàn

Theo Thoibaotaichinh