Chi tiết tin tức

17
10 - 2016
0

Hướng dẫn mới về hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất

Tác giả: Kế toán thuế Liên Việt

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất sẽ bao gồm tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu số 01 của phụ lục, ban hành kèm theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP), các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn (nếu có).

Người nộp thuế chụp lại các quy định mới về chính sách thuế để nghiên cứu, thực hiện. Ảnh chụp tại Văn phòng Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: NM.

Đây là nội dung Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành và có hiệu lực từ 1/1/2017.

Cũng theo Nghị định 140, hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác, không phải là nhà và đất (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu 02 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140); các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp; giấy đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại Việt Nam từ lần 2 trở đi).

Tiếp đến là giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp (đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, hoặc các loại xe tương tự); các giấy tờ chứng minh tài sản, hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn phí trước bạ (nếu có).

Nghị định 140 cũng quy định thời gian ra thông báo nộp lệ phí trước bạ. Cụ thể, đối với tài sản là nhà và đất, chi cục thuế phải ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 3 ngày làm việc, đối với tài sản khác là 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì chi cục thuế trả lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với hồ sơ phí trước bạ nhà, đất) hoặc cho người có tài sản (đối với lệ phí trước bạ là tài sản khác) theo thời hạn quy định.

Trường hợp nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì thông báo nộp lệ phí trước bạ sẽ được Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả về qua tài khoản giao dịch, thư điện tử…

Khi người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của Luật Quản lý thuế, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế./.

 

Nhật Minh
Thoibaotaichinh