Chi tiết tin tức

26
09 - 2016
0

Kế hoạch cải cách hành chính thuế giai đoạn 2016–2020

Tác giả: anh Việt Anh

Đó là nội dung thảo luận tại Hội thảo “Kế hoạch Cải cách Thuế cho Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020” do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức chiều 22/9, tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tới dự và chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo “Kế hoạch Cải cách Thuế cho Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020”.

 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, cải cách thủ tục hành chính thuế được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính của nhà nước nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, góp phần thu hút các nhà đầu tư, đảm bảo nguồn lực để phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Theo đó, Thứ trưởng cho rằng, cải cách thủ tục hành chính thuế cần phải gắn liền với tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch cho các nhà đầu tư, kinh doanh.

Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính đã thông qua Chiến lược tổng thể về lĩnh vực cải cách hành chính thuế trong cả giai đoạn 2016 - 2020. Ông Đinh Nam Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính cho biết, định hướng cụ thể về cải cách chính sách thuế của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 là hướng tới xây dựng chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả với mức động viên hợp lý.

Theo đó, xây dựng và thực hiện chính sách thuế hợp lý nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích đầu tư, khuyến khích sản xuất; chủ động tham gia hội nhập, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước phù hợp với cam kết và thông lệ quốc tế; cơ cấu lại nguồn thu theo hướng tăng thu nội địa, phấn đấu đến năm 2020 đạt 80% tổng thu ngân sách nhà nước...

Trước mắt, cải cách hành chính thuế tập trung triển khai công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; quản lý giá chuyển nhượng, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước (chống sói mòn nguồn thu) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, sửa đổi các chính sách thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế Tài nguyên, phí và lệ phí… Tập trung xây dựng thể chế quản lý thuế; tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; phát triển hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực… 

Tại Hội thảo, ông Sebastian Eckardt - Chuyên gia kinh tế của World Bank nhận định, cải cách hành chính thuế của Việt Nam thời gian qua đã có nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, đã giảm gánh nặng cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh hơn.

 

Tapchitaichinh