Chi tiết tin tức

30
09 - 2016
0

Nâng cấp nhiều ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế

Tác giả: anh Việt Anh

Ông Nguyễn Đại Trí- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ của việc sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế mới.

Tìm hiểu dịch vụ nộp thuế điện tử tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh TP.Vinh, Nghệ An. Ảnh: NM.

Nội dung nâng cấp được thực hiện đối với 18 mẫu tờ khai thu nhập cá nhân (TNCN) và các phụ lục quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất kinh doanh...

Ngoài ra, 7 mẫu khai thuế khác, gồm tờ khai thuế GTGT và báo cáo hóa đơn quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế.

20 mẫu báo cáo kế toán quy định tại Thông tư số 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục NSNN.

14 mẫu sổ bộ và các danh sách, báo cáo hộ kinh doanh theo Quy trình quản lý hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT.

Một số nội dung khác như: Bổ sung phụ lục 02/PL-XSĐT kèm theo tờ khai quyết toán 03/TNDN dùng cho doanh nghiệp xổ số điện toán; sửa công thức tính thuế trên tờ khai mẫu 01/BVMT và tờ khai quyết toán mẫu 02/BVMT; sửa, bỏ ràng buộc khi nhập thông tin cấp mã số thuế cho người phụ thuộc đối với trẻ em dưới 14 tuổi phải nhập giấy khai sinh mà trên giấy khai sinh không có thông tin “quyển số” và cho nhập số định danh cá nhân đối với trẻ em (nếu có).

Đối với việc khai thuế TNCN, Tổng cục Thuế lưu ý cơ quan thuế các cấp thông báo và hướng dẫn người nộp thuế khai thuế TNCN như sau:

Người nộp thuế kê khai các tờ khai thuế TNCN chính thức cho các kỳ tháng/quý/năm/quyết toán theo Thông tư 92 ngay sau thời gian tổng cục nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế khai thuế và ứng dụng nội bộ cơ quan thuế hỗ trợ xử lý tờ khai thuế theo Thông tư 92 (nêu tại công văn này).

Các hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý/năm/quyết toán (chính thức) mà người nộp thuế đã khai và gửi thành công đến cơ quan thuế theo mẫu Thông tư 156/2013/TT-BTC thời gian trước đây, nếu có phát sinh khai bổ sung cho các kỳ thuế đó thì người nộp thuế kê khai bổ sung theo mẫu của Thông tư số 156 trên các ứng dụng hỗ trợ khai thuế (trừ hồ sơ khai thuế cho thuê tài sản) để được cơ quan thuế nhận tờ khai tự động.

Các hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý/năm/quyết toán (chính thức) đã khai và gửi thành công đến cơ quan thuế theo mẫu Thông tư số 92, nếu có phát sinh khai bổ sung cho các kỳ thuế đó thì người nộp thuế kê khai bổ sung theo mẫu Thông tư số 92 để được cơ quan thuế nhận tờ khai tự động.

 

Nhật Minh
Thoibaotaichinh