Chi tiết tin tức

03
11 - 2016
0

Ngành thuế đã chuẩn hóa còn 355 thủ tục hành chính

Tác giả: Kế toán thuế Liên Việt

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, Tổng cục Thuế đã thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính còn 355 thủ tục hành chính, giảm 30 thủ tục hành chính so với thời điểm 31/12/2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử, và xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hoàn thuế điện tử, phấn đấu đến 30/9/2017, đạt yêu cầu của Nghị quyết số 19/NQ-CP là tối thiểu 95% người nộp thuế (NNT) nộp hồ sơ hoàn thuế điện tử.

Bên cạnh đó, hiện nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, với trên 559.815 DN tham gia trên tổng số 561.142 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,76%; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử được tiếp nhận là 33.974.697 hồ sơ. 

Trong lĩnh vực hải quan, tiếp tục triển khai thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc; chính thức thực hiện Cổng thanh toán điện tử tại 34/34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Đã rà soát, chuẩn hóa 9 Danh mục hàng hóa XNK thuộc diện quản lý chuyên ngành thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế; Kịp thời mã hóa các thủ tục hành chính của các Bộ, ngành liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ hệ thống VNACCS/VCIS.

Tính đến nay cơ quan Hải quan đã thành lập được 10 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại 8 Cục Hải quan tỉnh thành phố. Dự kiến thời gian tới sẽ nâng địa điểm kiểm tra chuyên ngành từ 10 điểm lên 20 điểm.

 

TH
Taichinhdientu