Chi tiết tin tức

15
11 - 2016
0

Tổng cục Thuế hoàn thành nâng cấp ứng dụng kê khai thuế

Tác giả: Kế toán thuế Liên Việt

Tổng cục Thuế vừa thông báo hoàn thành nâng cấp, cập nhật ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1.

Việc nâng cấp, cập nhật này nhằm đáp ứng các yêu cầu trong Nghị định số 06/2015/NĐ-CP, Thông tư số 96/2015/TT-BTC, Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, Thông tư số 160/2013/TT-BTC, Thông tư số 176/2014/TT-BTC và một số yêu cầu của người sử dụng.

Cụ thể, Tổng cục Thuế đã hoàn thành cập nhật chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng hoàn thành nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iHTKK. Trong đó đã nâng cấp Tờ khai, quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN đáp ứng Thông tư số 152/2015/TT-BTC: Hỗ trợ gửi kèm Bảng kê sản lượng khai thác khoáng sản định dạng word/excel khi kê khai tờ khai 02/TAIN.

Nâng cấp các tờ khai thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên danh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 theo Thông tư số 176/2014/TT-BTC, với 8 loại tờ khai.

Tổng cục Thuế đã nâng cấp, cập nhật các chức năng kê khai, quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 06/2015/NĐ-CP với 5 loại tờ khai.

Tổng cục Thuế cũng đã nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1.

Theo thông báo, bắt đầu từ ngày 12/11/2016, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.1, iHTKK 3.3.1, iTaxViewer 1.2.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: 

Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.1: ttp://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1, iTaxViewer 1.2.1: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tạihttp://kekhaithue.gdt.gov.vn

 

Đức Minh
Thoibaotaichinh