Chi tiết tin tức

17
10 - 2016
0

Từ tháng 11/2016, chủ nhà cho thuê sẽ thực hiện khai thuế điện tử

Tác giả: Kế toán thuế Liên Việt

Ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chủ nhà cho thuê ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện khai thuế điện tử từ tháng 11/2016. Nguồn: Internet

Theo đó, áp dụng thí điểm đối với cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thuộc quản lý của cơ quan thuế tại hai thành phố này và có nhu cầu khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Cụ thể, từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2017, cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của cơ quan thuế 2 địa phương này nếu có nhu cầu sẽ được kê khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Để đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, người nộp thuế (NNT) truy cập vào Cổng thông tin điện tử (TTĐT) đăng ký sử dụng tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế gồm Mã số thuế (MST), điện thoại, địa chỉ thư điện tử theo mẫu được hướng dẫn. Sau đó, NNT xác nhận thông tin bằng mã OTP (do Cổng TTĐT gửi đến số điện thoại của NNT) để xác thực thông tin được gửi về số điện thoại cá nhân.

Khi đăng ký thành công, Cổng TTĐT sẽ gửi thông tin về tài khoản giao dịch thuế điện tử cho NNT.

Tương tự, khi muốn thay đổi thông tin đã đăng ký hay ngừng sử dụng dịch vụ, NNT cũng đăng nhập vào tài khoản rồi thực hiện chức năng thay đổi thông tin. Mã OTP gửi về số điện thoại sẽ giúp xác nhận lại và gửi yêu cầu của NNT lên Cổng TTĐT.

Khi khai thuế lần đầu, NNT phải kê khai đầy đủ thông tin của hợp đồng thuê nhà. Lần kê khai này là duy nhất và được Cổng TTĐT cung cấp Mã Quản lý hợp đồng.

Sau đó, NNT định kỳ nộp thuế theo năm hoặc theo kỳ thanh toán của người thuê như kê khai lần đầu. Từ lần khai thuế thứ 2, NNT có thể tra cứu thông tin từ lần kê khai trước để điền thông tin và dựa trên nguyên tắc:

Nếu thông tin không đổi: Không cần kê khai phụ lục. Kỳ khai thuế của tờ khai phải giống với kỳ khai thuế trước đó. Ví dụ trước đó là theo năm thì lần kê khai sau cũng là theo năm. Nếu thay đổi thông tin: NNT phải kê khai phụ lục.

Sau khi hoàn thành tờ khai cho thuê nhà như mẫu quy định, NNT gửi bản chụp hợp đồng cho thuê nhà hoặc phụ lục hợp đồng cho thuê nhà và nhập mã OTP để chuyển Hồ sơ kê khai đến Cổng TTĐT.

Nếu NNT không chụp hợp đồng cho thuê trong hồ sơ kê khai sẽ phải photo bản chính gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Sau khi hoàn thành quá trình kê khai thuế, Cổng TTĐT sẽ có xác nhận về việc đã nhận được hồ sơ hay từ chối hồ sơ để NNT có thể liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo Quyết định này, kết thúc thời gian thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ có báo cáo đến Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai trên diện rộng.

 

Tapchitaichinh