Chi tiết tin tức

13
11 - 2016
0

Yêu cầu quản lý chặt hóa đơn bán lẻ của hộ kinh doanh

Tác giả: Kế toán thuế Liên Việt

Ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ký văn bản gửi cục thuế các tỉnh yêu cầu kiểm tra các hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh về việc bán, cấp hóa đơn bán lẻ để ngăn chặn tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp.

Các chi cục thuế phải quản lý chặt việc bán, cấp lẻ hóa đơn của các hộ, cá nhân kinh doanh nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Ảnh minh họa: NM.

Theo công văn vừa được ban hành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo các chi cục thuế trực thuộc tổ chức phân loại danh sách có rủi ro về bán, cấp hóa đơn bán lẻ theo địa bàn quản lý.

Các chi cục thuế tổ chức chỉ đạo bộ phận kiểm tra nội bộ, phối hợp với các đội kiểm tra, các đội thuế liên xã, phường rà soát, kiểm tra hóa đơn theo quy định để kịp thời phát hiện các hộ, cá nhân, tổ chức lợi dụng việc bán, cấp hóa đơn lẻ nhằm hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Trường hợp xác định hộ, cá nhân, tổ chức được bán, cấp hóa đơn lẻ có vi phạm thì phải tổ chức kiểm tra ngay theo quy định tại Điều 60, Điều 61 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phải nắm bắt toàn diện tình hình và danh sách có rủi ro cao về việc bán, cấp hóa đơn lẻ trên địa bàn thuộc mình quản lý thông qua việc tổng hợp, báo cáo từ các chi cục. Từ đó rà soát, đối chiếu trên chương trình ứng dụng hỗ trợ ghi sổ quản lý cấp, bán lẻ hóa đơn của cục thuế.

Qua kiểm tra, rà soát, các cục thuế, chi cục thuế phát hiện kịp thời các hộ, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm, lợi dụng việc bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra, gây thất thu cho NSNN.

“Thực hiện chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Trường hợp có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật”, công văn nêu rõ.

 

Thoibaotaichinh